Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Σκοποβολής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. έτους 2014-2015Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ. Ο.Ε.Σ.Α.) 
                                                                        
                                                   Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

  Τους Πανελλήνιους  Αγώνες Σκοποβολής  μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας  για το σχολικό έτος 2014-2015.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  9/5//2015
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθλητικές εγκαταστάσεις Σκοποβολής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ  ΒΥΡΩΝΑ 

                                                                         ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

    Αναθέτει τη διοργάνωση του Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Σκοποβολής  στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.)  Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης  Α’ Αθήνας , σε συνεργασία με την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας.
  Στους ανωτέρω αγώνες ισχύουν οι Κανονισμοί της ISSF και της Σ.Κ.Ο.Ε.


                                                             ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

         Στους αγώνες Λυκείων μετέχουν μαθητές-τριες  που έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 – 98 – 99-2000. Κατά την ημέρα της συμμετοχής τους, οι μαθητές-τριες των Ενιαίων Λυκείων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τις 114 απουσίες ( Δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες ) και οι μαθητές- τριες των ΕΠΑ.Λ. τις 164 απουσίες αντίστοιχα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής να  αποσταλούν μέχρι την  Παρασκευή 24/04/2015 (δήλωση συμμετοχής με το υπόδειγμα( 2) του Σχολείου)  στην Ο.Ε.Σ.Α. Α΄ Αθήνας


                                                        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :
1.       Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( Υπόδειγμα 1 ). Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. ( σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή-τριας).       
Στη μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :     
α.  Βεβαίωση ιατρού, ότι ο μαθητής – αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος στους αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.     
β. Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/τριας.     
  2.  Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων ( Υπόδειγμα 2 ) του σχολείου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή-τριας. Στην κατάσταση του κάθε σχολείου θα αναγράφονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες, τρεις (3) το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το Δ/ντη του σχολείου.
3. Δελτίο αθλητή, εν ισχύ ΔΕΣΚ/ Σ.Κ.Ο.Ε.
 4.  Η συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής της κάθε Ο.Ε.Σ.Α.(Υπόδειγμα 4 ) όπου αναγράφονται:
Ονοματεπώνυμο μαθητή-τριας
Όνομα πατέρα και μητέρας
Έτος γέννησης
Σχολείο που φοιτά
Αριθμός μητρώου μαθητή
Τάξη
Το ονοματεπώνυμο συνοδού δεν είναι απαραίτητο και καλύπτεται από το υπόδειγμα 9.
Η κατάσταση (4 )σφραγίζεται και υπογράφεται από την οικεία Δ/νση Β’/θμιας Εκπαίδευσης.                    Οι πρωτότυπες Δηλώσεις Συμμετοχής (Υποδείγματα 2 και 4) θα  κατατεθούν κατά την Τεχνική Σύσκεψη. 
5. Υπεύθυνη δήλωση Γονέα-Κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9)                                                                 
                                                                       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:    ΣΑΒΒΑΤΟ  9  ΜΑΊΟΥ 2015
08:30             Έλεγχος εξοπλισμού/Τεχνική σύσκεψη
09:45-10:00  Περίοδος προετοιμασίας και δοκιμαστικών βολών
10:00-11:00  Αεροβόλο πιστόλι Μαθητριών
10:00-11:30 Αεροβόλο Τουφέκι Μαθητών
12:15-12:30 Περίοδος προετοιμασίας και δοκιμαστικών βολών
12:30-13:30  Αεροβόλο Τουφέκι Μαθητριών
12:30-14:00  Αεροβόλο Πιστόλι Μαθητών
14:45             Τελικός (Αεροβόλο Τουφέκι Μαθητών - Αεροβόλο Πιστόλι Μαθητριών)
                       Απονομή Επάθλων
16:30             Τελικός (Αεροβόλο Τουφέκι Μαθητριών - Αεροβόλο Πιστόλι Μαθητών)
                        Απονομή Επάθλων
Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο εξοπλισμού τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη των δοκιμαστικών βολών της σειράς που αγωνίζονται.
Οι βραβεύσεις είναι ατομικές σε κάθε αγώνισμα.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των συμμετοχών επιβάλει τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος αυτό θα ανακοινωθεί άμεσα μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής στους αγώνων.

                                                                           ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ

 Ενστάσεις – Εφέσεις  υποβάλλονται με παράβολο 20€  ή  40€  αντιστοίχως  και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση την Υ.Π. Γ4/112843/       14-10-2005 παρ. 15.1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                                                           ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την ΣΚΟΕ, με βάση το Διεθνή κώδικα.  Οι στολές των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα.
    Η Διοργανώτρια αρχή  έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων  ουσιών. 
    Αγωνόδικη  Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Αγωνόδικος ή η Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων κατά περίπτωση.

                                                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
       Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις Αθλητικές εγκαταστάσεις Σκοποβολής στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  πριν την έναρξη του προγράμματος των αγώνων.
    
Σημείωση: Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου