Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

ΣΑΛΦ - Ανακοινωση - 7 Νοε 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στα μέλη της Σκοπευτικής Αθλητικής Λέσχης Φλώρινας ότι μέχρι την 30-11-2015 πρέπει να υποβληθεί αίτημα στην ΣΚΟΕ για την ανανέωση των ΔΕΣΚ για την αθλητική χρονιά 2016. Από 1-1-2016 δικαίωμα στις Αθλητικές δραστηριότητες της Λέσχης (προπονήσεις - αγώνες), θα έχουν όσα από τα μέλη μας ανανεώσουν την ισχύ του ΔΕΣΚ.
Η συνολική ετήσια συνδρομή για τα μέλη κατόχων ΔΕΣΚ είναι εξήντα (60) ευρω, εκ των οποίων τα εικοσι αφορούν την ανανέωση του ΔΕΣΚ και τα εξι (6) την εκδοση ταυτότητας ETEΠΣ/IPSC. Επίσης γίνεται γνωστό ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων μελών.
Για την αρχική εγγραφή απαιτούνται, αίτηση εγγραφής, υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλο σκοπευτικό αθλητικό σωματείο (παρέχονται από τη Λέσχη), τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.
Η ετήσια συνδρομή είναι εβδομήντα (70) ευρώ εκ των οποίων τα δεκα (10) ευρώ για παράβολο εγγραφής, τριάντα (30) ευρώ έκδοση ΔΕΣΚ και έξι (6) ευρώ εκδοση δελτίου ΕΤΕΠΣ/IPSC. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6983339201 (Στάιος Σταύρος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου